Page 71 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 8
P. 71

La Facultatea de Ştiinţe Matematice,
        a Universităţii Complutense din Madrid am prezentat mai
         multe noțiuni neutrosofice din câteva articole și cărți ale
        mele: logica neutrosofică, mulțimea neutrosofică, statistica
       netrosofică, probabilitatea neutrosofică și rafinarea lor la n-
         componente (“Foundations of the Neutrosophic Theory”).

      Profesorul Lupiañez tipărise postere privind seminarul

           meu, puse pe afișaj. În introducere mi-am ținut

           prosiunea să vorbesc numai în spaniolă: unde m-
           am născut, unde predau, cu ce profesori spanioli

           colaborez (Francisco Bellot Rosado, Sebastian

           Martin Ruiz, Francisco Gallego Lupiañez, etc), în ce
           domenii fac cercetări. Desigur, diapozitivele

           neutrosofice le-am prezentat în engleză după
           aceea.
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76