Page 85 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 8
P. 85

Pictori renumiți sunt cuprinși în pinacoteca muzeului: El

           Greco, Goya, Velásquez, Rafael, Caravaggio, Tiziano,
           Rubens, El Bosco, Zurbarán, Van Dyck, Tintoretto

           etc.

      Sculptorul Aniceto Marinas a ridicat o statuie a celebrului
           pictor spaniol Diego Velásquez.

      Protector al științelor, artelor și tehnicii a fost considerat

           Regele Fernand al IV-lea. Expoziția pictorului El
           Greco (n. 1541 la Candia, insula Creta, decedat la

           Toledo, Spania, în 1614) s-a deschis la ora patru
           după amiaza. Numele său real era Domenicos

           Theotocopoulos. El a fost venerat de unii și

           disconsiderat de alții. A călătorit prin Italia pentru
           a-și însuși stilul occidental în artă. Este remarcat

           însă că a reușit să-și transforme defectul vizual

           (vedea figurile alungite) în calitate. El Greco nu s-a
           încadrat în nicio școală picturală, a rămas unic în

           stil.
      Un tablou al său, „La Adoración de los pastores”, se află la

           Muzeul de Arte din București.

      Pictorul Diego Velásquez (Sevilla, 1599-Madrid,1660) a
           călătorit de asemenea în Italia pentru documentare

           artistică. În Roma a contemplat opere antice și
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90