Page 86 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 8
P. 86

renascentiste. A asistat și la dezbateri între barocul

           decorativ (al lui Pietro da Cortona) și clasicism (al
           lui Annibale Carracci). La Velásquez gesturile aveau

           mare importanță.

      Francisco de Goya (Zaragoza, 1746 – Burdeos, 1828) și-a
           început cariera prin decorații făcute la diverse curți

           regale. Goya s-a căsătorit cu Josefa, sora lui

           Francisco Bayeu – mentorul său artistic.
      În pictură a început prin estetica rococo și barocă târzie. Pe

           lângă temele religioase, Goya a abordat și
           portretistica (de regi, nobili sau chiar oameni

           simpli). Goya a căzut în dizgrație în 1808 din cauza

           unui nud feminin. La vremea aceea erau interzise
           astfel de tablouri. Interesantă este seria Pinturas

           Negras,  înfățișând  teme  precum   moartea,

           ignoranța, teroarea, boala, care erau conform cu
           caracterul său îndoielnic, perturbant. Se bazează

           mult pe contrastele de lumini și de culori. În sec. al
           19-lea, intră în contact cu mișcări avangardiste ale

           timpului: expresionismul și suprarealismul.

      Biserica San Jerónimo El Real (Regalistul) face parte dintr-o
           mănăstire de călugări ieronimi.
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91