Page 22 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 9
P. 22

Preşedintele american Woodrow Wilon, printr-o lege din 1916,

           a creat Monumentul Național Bandelier. Între 1934-41

           a fost construit drumul în Canionul Frijoles. Iar, în

           perioada celui de-al Doilea Război Mondial, au fost
           găzduiți aici cercetători ştiințifici lucrând la Proiectul

           Manhattan (şi personalul militar).

                     *

      Munți găuriți, cum nu mai văzusem, în care indienii mai
           săpaseră şi lărgiseră golurile, transformându-le în

           culcaşuri, ori încăperi ceremoniale (kivas). Inscripții în

           piatră şi roci pictate.


                             Stânci cu găuri.

      Am luat-o pe cărarea principală, pavată (1,6 km), plină de

           turişti. Căprioare micuțe, cerbi şi veverițe ne tăiau
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27