Page 71 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 9
P. 71

 There is nothing more deceptive than an obvious

          fact. [Nu e nimic mai dezamăgitor decât un fapt

          evident – pentru spion, desigur.]

         Great leaders are great spies. [Marii lideri sunt mari
          spioni.]
                   Inscripţii cu aforisme despre spionaj.

                     *

      Dintre secțiuni: „Acoperiri şi Legende” (Covers and Legends),
           despre agenți sub acoperire; „Şcoala de spionaj”

           (School for Spies), explicând şi motivațiile unor

           spioni de a se alătura acestei lumi clandestine;

           „Istoria secretă a istoriei” (The Secret History of
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76