Page 78 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 9
P. 78

Gordon Welchman, John Jeffreys, Derek Taunt, Jack

           Good, Bill Tutte, Max Newman, Harry Hinsley, Hugh

           Alexander, Stuart Milner-Barry, Joan Clarke). Un

           background cât se poate de eclectic: matematicieni şi
           lingvişti, papirologi şi istorici, campioni de şah,

           dezlegători de cuvinte încrucişate, absolvenți de

           Oxford şi Cambridge, dar şi oameni fără studii

           aprofundate.
      S-a calculat că inteligența adunată de britanici în acest centru

           a scurtat războiul cu de la doi la patru ani şi s-a

           afirmat chiar că învingătorii Războiului puteau să fie

           învinşii fără reuşitele din Bletchley Park.
                     *

      În domeniu, americanii îl celebrează pe Philip Johnston,

           veteran din Primul Război Mondial, care a propus, în

           cel de-al Doilea Război Mondial, ca limba tribului
           Navajo să fie folosită pentru încriptarea mesajelor

           Marinei Militare din Pacific, fiindcă nu era deloc

           cunoscută japonezilor.

      Propunerea lui Johnston – urmată de o demonstrație – a fost
           foarte bine primită şi cifrul creat, încununat de

           succes.
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83