Page 89 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 9
P. 89

Acum 150 de ani, analistul politic francez Alexis de Tocqueville

           rămăsese  surprins  de  spiritul şi structura

           organizatorică din justiția de peste ocean.

      „Domnia Legii” trebuia asigurată.
                     *

      Arhitectul acestei clădiri impunătoare, dar şi artistice, în stil

           corinthian, a fost Cass Gilbert. Printre alte clădiri

           faimoase ale acestuia se numără Woolworth Building
           în New York City, Minnesota State Capitol, West

           Virginia State Capitol.

      William Howard Taft (preşedintele SUA între 1909-1913) a

           reuşit să convingă Congresul în anul 1929 să
           construiască un edificiu permanent pentru Cartea

           Supremă, care a fost terminat în 1935.

                     *

      Dintre fondatorii Americii, gânditorul politic Alexander
           Hamilton a susținut ca dorința întregului popor să fie

           deasupra dorinței legislaturii. Iar James Madison a

           pledat pentru interpretarea Consti-tuției de către

           judecătorii independenți, nu către politicieni.
      În urma dezbaterilor înainte şi după anul 1789, se adoptă, în

           anul 1803, ca urmare a propunerii judecătorului
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94