Page 90 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 9
P. 90

suprem John Marshall privind Dosarul Marburg vs.

           Madison, puterea Curții Supreme de a fi arbitru

           juridic la cel mai înalt nivel. În 1819, Marshall nota că o

           Constituție nu poate fi detaliată, ci trebuie doar să
           menționeze părțile importante, iar ingredien-tele

           minore trebuie deduse din natura obiectelor însele.

                     *

      Există peste 10.000 de cazuri civile şi criminale pe an judecate
           de Curtea Supremă, dispute între state, sau între un

           stat şi guvernul federal.

      De regulă, decizia Curții Supreme este definitivă. Doar dacă se

           adaugă amendamente la Constituție, sau se schimbă
           procedura, se poate contesta.

                     *

      Actul Judiciar din 1789 a implementat legile federale asupra

           tuturor statelor (13 la număr, inițial). Prima întrunire
           a Curții Supreme a avut loc la 1 februarie 1790 în

           oraşul New York.

      Numirea judecătorilor în Curtea Supremă se făcea de către

           Preşedintele țării şi trebuiau aprobați de Senat.
           Numărul acestora s-a schimbat de la o perioadă la

           alta.
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95