Page 91 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 9
P. 91

Impunătoare clădirea, în stil corinthian.

      Pe frontispiciul clădirii, la intrare, deasupra porților şi a celor

           16 coloane de marmură, se poate citi blazonul „Equal
           Justice Under Law” [Justiție egală conform legii].

      Cele două statui, ridicate de sculptorul James Earle Fraser,

           reprezintă: Contemplaţia Justiţiei [figura unei femei

           în stânga] şi Autoritatea Legii [figura unui bărbat în
           dreapta].
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96