Page 18 - Frate cu meridianele si paralele vol.3
P. 18

Catedrala „Sf. Alexander Neski”,
                        un exemplu de stil neobizantin

                    Uşi de altar încrustate. Fecioara Maria şi Pruncul
                (pictor, Krastyn Avramov Dichov, secolul al XIX-lea). Privesc
                scene religioase pictate.
                    Arhanghelul Mihail luând sufletul omului care moare.
                    Iehova, Dumnezeul evreiesc, i-a spus lui Avraam să-şi
                sacrifice fiul, pentru a-şi dovedi credinţa în Cel de Sus; când
                Avraam tocmai se pregătea să curme viaţa fiului său,
                Dumnezeul l-a oprit, fiindcă s-a convins de credinţa lui.
                    Intrarea lui Hristos în Ierusalim, când mulţimea striga
                „Osana, osana!” (Laudă! Mărire!), iar peste cinci zile aceeaşi
                mulţime striga „Răstigniţi-l! Răstigniţi-l!”.
                    Lazăr era pe patul de moarte, iar Hristos i-a spus
                „Ridică-te!” şi el s-a ridicat în mod miraculos (pictură din
                secolul al XVII-lea).
                    Sf. Gheorghe ucigând balaurul. Balaurul simbolizează
                forţele rele, întunecate. (Această imagine am văzut-o şi în
                multe biserici româneşti.)
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23